Edém je otok způsobený abnormálním hromaděním tekutiny v těle.