Binswangerova demence je typ demence vznikající poškozením bílé hmoty mozkové při nedostatečném průtoku krve.