Dyslalie je porucha řeči, která se týká artikulace nebo vypouštění některých hlásek. Dochází při ní k chybné výslovnosti hlásek nebo k záměně za hlásky jiné.