Dysfonie je porucha hlasu, která se projevuje chrapotem. Mezi hlavní příčiny patří přepínání hlasivek, mutace, laryngitida. Může se však objevit i jako následek psychických obtíží.