DNA (Deoxyribonukleová kyselina kyselina) je nejdůležitějším pojmem v genetice. Jde o genetický materiál téměř všech živých organismů. DNA se skládá ze dvou dlouhých řetězců nukleotidů propojených spolu a spletených do tvaru vzdáleně podobného točitému žebříku – dvojité šroubovice.