Diatermie je léčebný postup, který využívá vysokofrekvenční proud, jež při průchodu tělem způsobuje vznik tepla. Díky tomu dochází k lepšímu prokrvení dané oblasti a zlepšení jejich funkcí. Této léčebné metody se velmi často využívá při léčbě kloubních, svalových i nervových obtížích. Obdobného principu ke své činnosti využívají i některé chirurgické nástroje.