Diallyl disulfid je sloučenina v česneku, která ve zkumavce inhibuje leukemické buňky.