Peritoneální dialýza je léčba, která se používá při selhání ledvin. Využívá přístrojů k odstranění toxinů z krevního řečiště. Do dutiny břišní se, pomocí trvale zavedeného katetru, přivádí dialyzační tekutina. K dialýze dochází během spánku nebo během dne. Tento druh dialýzy se využívá jako alternativa k hemodialýze. Výhodou je, že pacient nemusí navštěvovat zdravotnické zařízení.