Demence je ztráta funkce mozku, která se zhoršuje v průběhu času. Ovlivňuje paměť, myšlení, chování a jazyk.