Co dělat v případě otravy

Otravy vznikají požitím jedovatých látek nebo vdechováním jedovatých plynů. Jed je škodlivá látka, která působí zhoubně na činnost těla a porušuje jeho látkovou výměnu. Její účinek se projeví jako otrava, která může mít i smrtelné zakončení. Známe otravy plyny, chemickými látkami, potravinami, narkotiky a léky.

První pomoc při otravách se zaměřuje na zabránění dalšímu působení jedu, na urychlení jeho vyloučení z těla, na zneškodnění zbytků jedu v těle a na podporu činnosti poškozených ústrojí.

Otrava plyny

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování uhlí, je obsažen ve svítiplynu a výfukových plynech motorů. K otravě dochází při uzavření přívodu vzduchu do kamen vytápěných uhlím, při unikání svítiplynu a v nevětraných, uzavřených garážích. PIyn vniká do těla vdechováním a rychle přechází do červených krvinek. Nedovoluje, aby se do nich dostal kyslík. Otrava se projevuje bolestmi hlavy, nevolností, závratí, hučením v uších, zvracením, bezvědomím a nakonec smrtí.

První pomoc

Postiženého je nutno okamžitě prenést na čerstvý vzduch a po uvolnění šatů ihned začít s umělým dýcháním. Došlo-li k otravě svítiplynem v místnosti večer nebo v noci, nesmí se škrtnout zápalkou ani otočit vypínačem. Svítit lze jen elektrickou kapesní lampičkou. Škrtnutí nebo jiskra ve vypínači může vyvolat výbuch svítiplynu nahromaděného v místnosti. Je nutno vypnout elektrický proud.

Oxid uhličitý

Vznik, příznaky a první pomoc. Při hoření, kvašení ve vinných sklepích, ve studních a kanálech hrozí otrava tímto plynem, která se projeví bušením srdce, hučením v uších, tlakem na hrudník. Postiženého je nutno vynést na čerstvý vzduch a začít okamžitě s kříšením.

Otravy chemickými látkami

Kyseliny a Iouhy

Leptavý účinek těchto žíravin nepostihuje jen kůži, ale i ústní dutinu, jícen a žaludek. Stává se tak při nechtěném (záměnou za jiný nápoj) nebo vzácněji i při úmyslném požití těchto žíravin. Kyseliny a louhy rozleptávají sliznici trávicích ústrojí a mohou proděravět i jejich stěnu. Postižený polyká jen s velkými bolestmi, má chraptivý hlas, prudký a bolestivý kašel, zvrací, cítí prudkou palčivou bolest za hrudní kostí. Okolo úst jeví známky poleptání. Později upadá postižený do šoku.

Co dělat v případě otravy

Předpokládáme-li, že ještě nedošlo k proděravění jícnu nebo žaludku, podáváme při otravě kyselinou roztok jedlé (užívací) sody, mléko nebo čistou vodu. Při otravě louhy dáme vypít octovou vodu, citrónovou šťávu, mléko. ]e-li již podezření na proděravění trávicích ústrojí (nesnesitelné bolesti za můstkem hrudní kosti a v oblasti žaludku), nepodáváme nic k pití a snažíme se dostat postiženého co nejdříve do nemocnice.

Benzín

K otravě benzínem dochází nejčastěji v podnicích, kde se s ním pracuje. Vstřebává se do těla i kůží, zhoubné působí též jeho páry při vdechování. Působí škodlivě na tvorbu červených krvinek. Otrava se projeví bolestmi hlavy, závratí, nevolností, zvracením, krvavými stolicemi, křečemi, oslabeným dýcháním, přičemž dech páchne benzinem.

První pomoc

Postižený potřebuje čerstvý vzduch dýchá-li povrchně, provádí se umělé dýchání. Účelné je vyvolat zvracení, byla-li otrava způsobena vypitím.

Čisticí prostředky

Počet otrav čisticími prostředky vzrůstá. Tyto látky po vypití působí zhoubně na ledviny a játra. Zpočátku vyvolávají pocit opojení, potom závratě, zvracení a obluzení vědomí. Působí též na dýchací ústředí, zástavou jeho činnosti docházívá i k zástavě dýchání.

První pomoc

První pomoc musí být bezprostřední; je nutno přimět nemocného k zvracení, podat mu mléko a co nejrychleji ho dopravit do nemocnice.

Rtuť

Při práci se rtutí a jejími sloučeninami, zejména sublimátem, dochází též k poškození jater, ledvin a střev. V žaludku vznikají palčivé bolesti, které vystřelují do břicha. Postižený zvrací, má prudké krvavé průjmy a málo močí. Podáváme živočišné uhlí, syrový vaječný bílek, mléko. Postaráme se o rychlý odvoz do nemocnice.

Otrava potravinami

Houby

V domácnostech dochází nejčastěji k otravě houbami. I jedlé houby se mohou stát nebezpečnými, jsou-li upravené po nevhodném skladování. Jedovaté houby působí v těle různě podle druhů. Na trávicí ústrojí působí škodlivě hřib satan, pečárka zápašná, závojenka a bedla hnědá. Nejsilněji z nich působí závojenka olovová. Příznaky otravy se dostavují za půl až čtyři hodiny po požití nevolností, zvracením, bolestmi břicha, průjmy. Na játra a ledviny působí zhoubně muchomůrka zelená neboli hlízovitá. Příznaky se dostavují za 6 až 16 hodin po požití. Po jejím požití jsou bolesti břicha a průjmy, později žloutenka,

slabost a vyčerpání, snížené vylučování moči. Na nervovou soustavu působí muchomůrka červená a tygrovaná. Už za půl hodiny po požití začínají bolesti hlavy, hučení v uších, návaly horka do obličeje, neklid, mnohomluvnost a nakonec ztráta vědomí.

První pomoc

Všechny otravy houbami vyžadují rychlou první pomoc. Vyvoláme zvracení, podáme živočišné uhlí, mléko a rychle vyhledáme lékařskou pomoc.

Klobásový jed

Ve starých masových konzervách, v majonézách, ve zkažených uzeninách a masech vzniká klobásový jed zvaný botulin, vytvořený zvláštním druhem bakterií. Příznaky otravy se dostavují za 12 až 30 hodin po požití závadné potravy a projevují se zvracením, průjmy, bolestmi hlavy, dvojitým viděním, poruchami polykání, obrnou končetin. Postižený má vědomí zachováno. Smrt nastává slabostí srdce a ochrnutím dýchacího ústředí.

První pomoc

Při otravě klobásovým jedem je nutno rychle vyvolat zvracení, podat mléko, živočišné uhlí a okamžitě zavolat lékaře.

Salmonelózy

Nevhodně uskladněné bramborové a rybí saláty mohou vyvolat průjmy s bolestmi břicha. Jde přitom o vliv choroboplodných zárodků zvaných salmonely, které se rozmnožují v salátových jídlech po 10 až 12 hodinách uskladnění mimo lednici. Postiženému podáme živočišné uhlí vyhledáme rychle lékařskou pomoc.

Zdroj: J. Junas, PAPP

Barbora Brodacká

Mezi mé koníčky patří zdravé vaření a sport. Ráda žiji zdravě a o svoje zkušenosti a znalosti se s vámi dělím na tomto webu. Snad vám moje články pomohou a dozvíte se něco nového! :-)

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X