Bradykardie je pomalá srdeční frekvence, obvykle nižší než 60 tepů za minutu.