Audiogram je graf, který znázorňuje schopnost člověka slyšet různě vysoké tóny a frekvence.