Aorta je velká tepna, která vede z levé srdeční komory, rozvádí krev do těla.