Alginát sodný je sloučeninou obsaženou v silných hnědých řasách. Má se za to, že může snižovat příjem radioaktivních částic kostmi.