Anafylaktický šok je akutní stav, který vzniká jako důsledek přecitlivělosti vůči některým cizorodým látkám, které se dostávají do těla mimo trávicí ústrojí. Může to být bodnutím hmyzu nebo po aplikaci injekce. Mezi jeho projevy patří těžká dušnost, pokles krevního tlaku a selhání oběhu.