Aminy jsou dusíkaté sloučeniny, které obsahují některé potraviny. Spolu s dusitany, které jsou rovněž přítomné v potravě případně i v žaludku, mohou vytvářet tzv. nitrosaminy. To jsou látky, které bývají spojovány se vznikem rakoviny, ovšem jasný důkaz o tomto tvrzení prozatím neexistuje.