Toxemie je forma otravy krve působením toxinů (jedovatých látek), které jsou vytvářeny bakteriemi z infikovaného místa. Poté, co se dostanou do krve, začnou vyvolávat celkové příznaky.

Toxiny jsou jedy vytvářené bakteriemi, ovšem toxické mohou být také látky anorganické, jako například olovo a rtuť.