Tonometrie je vyšetření, které měří tlak uvnitř oka. Patří mezi základní druhy vyšetření, které provádí oční lékař. Při vysokém nitroočním tlaku dochází k postupnému odumírání nervových vláken, které se následně projeví poruchou vidění, která je známá jako zelený zákal.