Svízel lesní roste v listnatých lesích a hájích, nejčastěji na slunných stráních nebo na výhřevnějších půdách v chlumních porostních útvarech. Roste zvláště na slínovitých, opukových a vápencových půdách.

Na půdách s menším obsahem vápna nacházíme jej na jižních exposicích, v ssutích a na skalnatých svazích. Hojný zvláště v habrových doubravách na vápnitém podkladě. V oblasti českého krystalinika ne příliš hojný v listnatých porostech na ssutích. Charakterizuje stanoviště listnatých dřevin v kulturních porostech jehličnatých (smrčinách). Rostlina mařinkovitá s evropským rozšířením. Kvete v červenci a srpnu. Mnohem větší rozšíření v středoevropských lesích má svízel okrouhlolistý Galium rotundifolium., méně hojný je svízel křížatý Galium cruciata a ostatní druhy svízelů.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)