RCT je zkratka pro randomizovanou kontrolovanou studii, která se používá pro výzkum účinků léčivých prostředků. Jedna skupina účastníků obdrží sledovaný přípravek, například výživový doplněk a druhé skupině účastníků je podáváno placebo. Sleduje se průběh a výsledky, vše je zaznamenáváno a porovnáván efekt.