Procedurální paměť (nazývána též implicitní) je dlouhodobá paměť, v níž jsou uchovávány dovednosti, postupy a návody k poznávání. Zahrnuje procesy především na nevědomé úrovni, týká se například i osvojování některých dovedností (chůze), klasického podmiňování či bezděčných návyků.