Proč se lidé obracejí na alternativní léčbu? Porovnejte důvody

Vždy mějte na paměti, že pokud léčba zní příliš dobře na to, aby byla pravdivá, pravděpodobně tomu tak není. Současné dostupné důkazy nepotvrzují účinnost akupunktury, chiropraxe, homeopatie, reiki ani aromaterapie, které jsou známé jako alternativní terapie. Jak to tedy je?

Důvody, proč se lidé obracejí k alternativní léčbě

Přesto je mnoho lidí používá a bude používat bez ohledu na to, kolikrát na to bude upozorněno. Proč se tak děje?

V mnoha případech je to proto, že pacienti nejsou spokojeni s konvenční medicínou. Může to být proto, že se zdá, že konvenční léčba u nich nefunguje, nebo proto, že související nežádoucí účinky mohou být příliš těžko snesitelné.

Rozdíly mezi běžnou a alternativní medicínou

Dalším aspektem této nespokojenosti je, že lékaři a zdravotní sestry bývají přepracovaní a pozornost, které se jim dostává, může být uspěchaná. Mnoho pacientů může mít pocit, že jsou pouhým kolečkem ve stroji, vystaveni neosobní, číselné péči.

V porovnání s tím věnují alternativní terapeuti každému pacientovi značné množství času a považují svou léčbu za holistickou, léčí celého člověka, nikoliv nemoc, a berou v úvahu psychologické a osobní faktory.

Výsledkem je, že léčba je šitá na míru a klade větší důraz na pacienta jako osobu. Tento přístup může pacientům pomoci, aby se cítili mít větší kontrolu nad svou léčbou, protože mají pocit, že si jejich příspěvku váží.

Faktory ovlivňující alternativní medicínu

Studie provedená v USA v roce 1998 zjistila řadu faktorů, které zvyšují pravděpodobnost, že lidé budou využívat alternativní terapie, například že trpí obtížně léčitelnými stavy, jako jsou chronické bolesti, problémy se zády nebo úzkost.

Ti, kteří byli v horším zdravotním stavu, také častěji vyhledávali alternativy ke konvenční léčbě, což naznačuje, že se na tyto terapie obraceli, když měli pocit, že konvenční medicína pro ně už nemůže nic udělat.

Většina faktorů však souvisela s osobností, jako je například oddanost ekologii nebo zájem o spiritualitu. Pacienti využívající alternativní terapie byli také pravděpodobně vzdělanější, než je průměr.

To přimělo autory studie konstatovat, že pacienti se neobracejí k alternativním terapiím proto, že by nebyli spokojeni s léčbou, kterou jim poskytla konvenční medicína, ale spíše proto, že alternativní terapie vyhovují jejich světonázoru a lépe zapadají do jejich přesvědčení.

Zdroj fotky: pexels.com

Je alternativní medicína účinná?

Mnozí uživatelé alternativních terapií se domnívají, že pokud pacienti vnímají tyto terapie jako účinné, není důvod, proč by se neměly používat bez ohledu na to, zda fungují, či nikoli. To je ošemetná situace.

Alternativní terapie, jako je meditace, reiki a aromaterapie, mohou pomoci podpořit relaxaci a celkový pocit pohody. To je pro pacienty důležité bez ohledu na to, zda tyto terapie mají vliv na příčinu jejich onemocnění, či nikoli. Alternativní terapie jako takové mohou doplnit konvenční léčbu tím, že pacientům pomohou cítit se lépe.

Většina lékařů bude podporovat zásahy, které zvyšují pohodu pacientů, zejména u těch s chronickými, bolestivými nebo nevyléčitelnými stavy.

Existuje riziková kolize mezi běžnou a alternativní medicínou?

Některé z těchto terapií však mohou bránit konvenční léčbě: například antioxidační doplňky mohou narušovat chemoterapii, zatímco bylinné přípravky mohou ovlivnit způsob, jakým naše tělo metabolizuje léky na předpis, nebo mohou mít samy o sobě toxické účinky. 

Riziko, že se tak stane, je vysoké, protože mnoho pacientů neinformuje své lékaře o alternativních způsobech léčby, které používají.

Stejně jako předpokládají, že alternativní léčba je účinná, většina pacientů se domnívá, že je bez rizik. To je obvykle spojeno s představou, že jsou „přírodní“, a to znamená, že nemají nežádoucí účinky.

I když je pravda, že reiki je bez rizika, u ostatních to nutně neplatí: u chiropraktické manipulace, aromaterapie, homeopatie a akupunktury byly skutečně zaznamenány nežádoucí účinky, některé z nich závažné.

Pokud jste v pokušení domnívat se, že přirozené znamená neškodné, stačí si vzpomenout na kyanid, tsunami nebo hladové lvy, vše naprosto přirozené, ale nic z toho neškodné.

Nebezpečí spojená s alternativní medicínou

Dalším nebezpečím alternativní léčby je, že pacienti mohou být přesvědčeni, že tato léčba je dostatečná k tomu, aby zůstali zdraví, a tak zastaví nebo odloží konvenční lékařskou léčbu, která má větší šanci nemoc zvládnout nebo vyléčit. 

Nedávná studie ukázala, že užívání alternativních terapií namísto konvenční medicíny zvyšuje riziko úmrtí u pacientů s rakovinou prsu, tlustého střeva a plic dvakrát až pětkrát. Tyto výsledky potvrdily výsledky jiné studie z roku 2006, která ukázala, že u pacientek s rakovinou prsu užívajících alternativní léčbu bylo vyšší riziko recidivy a úmrtí.

A konečně, zdravotníci předepisují pouze terapie, u kterých byla prokázána účinnost. Jedná se o soucitnou i etickou volbu.

Typy alternativní terapie

  • akupunktura
  • chiropraxe
  • homeopatie
  • reiki
  • aromaterapie

Zdroj informací: https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/why-do-people-turn-to-alternative-therapies
Zdroj fotek: https://www.pexels.com

Jan Kovalčík

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X