Pozitronová emisní tomografie je lékařský diagnostický test, který k posouzení orgánů a jejich funkcí využívá radioaktivní látku. Tato metoda se nejčastěji využívá v neurologii, kardiologii a onkologii. Během vyšetření dochází k zobrazování rozdílných tkání a to na základě jejich odlišného metabolismu.