Podbílek šupinatý roste v podrostu stinných vlhkých lupenatých lesů a v křovinách cizopasně na kořenech různých stromů a keřů. Nejčastěji na kořenech lísky. V středoevropském lesním území rozšířen nestejnoměrně a téměř nikdy hromadně. Nejhojnější v pahorkatinách, zvláště na vápnitých půdách. Průvodce lesů dubovo-bukových a dubovo-habrových s podrostem lísky. Nechybí však ani v kulturních smrčinách s podrostem listnatých keřů. Zárazovitá rostlina bez chlorofylu s eurasijským rozšířením. Podle polohy a složení půdy rozkvétá od března do května.