Při této psychóze dochází u pacienta k bludům vztahovačnosti, a to především ve formě bludu žárlivosti vůči manželce či přítelkyni. Takovýto stav velmi často trvá několik měsíců i roků, a to i když pacient již abstinuje. Zpravidla chybí třídění bludů, což znamená i příznivější další vývoj nemoci.

Alkoholická epilepsie

Alkohol může být zhoršujícím faktorem při pozdních alkoholických epilepsiích. Čistá forma epilepsie podmíněná abúzem alkoholu se odhaduje na 10%. Tato forma pak vysazením alkoholu zpravidla zmizí.

Protialkoholní léčba

Pacienti trpící některou z alkoholických psychóz potřebují zásadně delší odvykací kúru, a to nejméně v délce 4-6 měsíců. Podle odborníků bylo těchto psychóz u nás relativně málo, ovšem se zvýšenou konzumací alkoholu v posledních letech začínají opět přibývat. Opakování alkoholické psychózy znamená vždy zhoršenou prognózu, a to nikoliv pouze její vleklostí, ale i ohrožením života.