Lékařské mýty: Vše o demenci

Demence je diagnóza, která vyvolává mnoho otázek a předsudků. Chcete poznat pravdu o demenci? Přečtěte si tento článek, ve kterém se dozvíte pravdu o mýtech, které panují kolem tohoto onemocnění. Nezapomeňte také na skutečnost, že existují účinné způsoby, jak snížit riziko demence.

V současné době trpí demencí ve Spojených státech odhadem 5,8 milionu lidí ve věku 65 let a více.

Vzhledem k tomu, že se průměrná délka života lidí v USA v posledních desetiletích prodloužila, někteří odborníci předpokládají, že do roku 2050 by počet starších dospělých s demencí mohl dosáhnout 13,8 milionu.

Čísla takového rozsahu vyvolávají oprávněné obavy. Jak jsme zjistili v předchozích článcích o lékařských mýtech, strach má tendenci plodit mylné představy.

Demence je s věkem nevyhnutelná

Toto tvrzení není pravdivé. Demence není běžnou součástí stárnutí. Podle zprávy, kterou zveřejnila Alzheimerova asociace, trpí Alzheimerovou chorobou, která je nejčastější formou demence, v USA 3 % lidí ve věku 65-74 let.

V důsledku zvyšujícího se rizika s přibývajícím věkem má diagnózu demence 17 % lidí ve věku 75-84 let a 32 % lidí ve věku 85 let a více.

Demence a Alzheimerova choroba jsou totéž

To není zcela správné. Alzheimerova choroba je typ demence, který tvoří 60-80 % všech případů demence. Mezi další typy demence patří frontotemporální demence (FTD), vaskulární demence, smíšená demence a demence s Lewyho tělísky.

Národní institut pro stárnutí definuje demenci jako „ztrátu kognitivních funkcí. To je myšlení, zapamatování a uvažování. Dále také neschopnost běžného chování v takovém rozsahu, že to narušuje každodenní život a aktivity člověka“.

Ačkoli demence mají určité společné charakteristiky, každý typ má odlišnou základní patologii.

Alzheimerova choroba je spojena s hromaděním takzvaných plaků a spletí v mozku. Tyto struktury narušují činnost mozkových buněk a nakonec je usmrcují. Naproti tomu k odumírání mozkových buněk u vaskulární demence dochází v důsledku nedostatku kyslíku, který může být například důsledkem mrtvice.

Dalším příkladem je FTD, ke které dochází, když se v čelních a spánkových lalocích mozku vytvoří abnormální bílkovinné struktury, které způsobují odumírání mozkových buněk v těchto oblastech.

Demence je dědičná nemoc

Častým mýtem je, že demence je čistě genetická záležitost. Jinými slovy, pokud má někdo z rodiny diagnózu demence, zaručeně se u něj později v životě demence rozvine. To není pravda.

I když u některých forem demence existuje genetická složka, většina případů nemá silnou genetickou souvislost.

Jak jsme se dozvěděli výše, spíše než genetické faktory je nejvýznamnějším rizikovým faktorem demence věk. Pokud však rodiče nebo prarodiče onemocněli Alzheimerovou chorobou v době, kdy jim bylo méně než 65 let, je pravděpodobnost jejího genetického přenosu je vyšší.

Vzhledem k tomu, že většinu případů demence tvoří Alzheimerova choroba, znamená to, že většina případů demence není dědičná. FTD, která je mnohem méně častá, má silnější genetickou vazbu, ale pokud se u rodičů nebo prarodičů toto onemocnění vyvine, neznamená to, že se zaručeně vyvine i u dětí nebo vnoučat.

Demence postihuje pouze starší dospělé

Věk je rizikovým faktorem demence, ale ve vzácných případech může demence postihnout i mladší dospělé. Někteří vědci odhadují, že u lidí ve věku 30 – 64 let se u 38 – 260 osob ze 100 000, což odpovídá 0,038 – 0,26 % osob se vyvine časná demence.

Ve věkové skupině 55 – 64 let se tento podíl zvyšuje na téměř 420 osob ze 100 000, což představuje 0,4 %.

Demenci lze vždy předcházet

To bohužel není pravda. Důležité však je, že některé faktory mohou riziko vzniku určitých typů demence buď snížit, nebo jejich nástup oddálit.

Například zpráva Lancetovy komise z roku 2020 o prevenci, intervenci a péči o demenci uvádí 12 faktorů, které zvyšují riziko demence:

 • nižší vzdělání
 • hypertenze
 • poruchy sluchu
 • kouření
 • obezita
 • deprese
 • fyzická neaktivita
 • diabetes
 • nízká úroveň sociálních kontaktů
 • konzumace alkoholu
 • traumatické poškození mozku
 • znečištění ovzduší

Některé z těchto faktorů je obtížnější změnit než jiné, ale změna kteréhokoli z nich může pomoci snížit riziko vzniku demence. Autoři zprávy vysvětlují:

Demence signalizuje konec smysluplného života

Naštěstí tomu tak není. Mnoho lidí s diagnózou demence vede aktivní a smysluplný život. Někteří lidé se obávají, že pokud jim lékař diagnostikuje demenci, nebudou již moci jít sami na procházku a budou muset okamžitě přestat řídit své vozidlo.

Je pravda, že tyto úpravy mohou přijít časem, jak bude stav postupovat, ale v mírných případech demence nemusí být nutné žádné změny. Se zhoršující se demencí jsou pravděpodobné změny ve způsobu, jakým jedinec vede svůj život, ale to neznamená, že nemůže vést plnohodnotný život.

„Příliš mnoho lidí o demenci neví – mnozí mají pocit, že diagnóza demence znamená, že někdo okamžitě není schopen žít normální život. Mýty a nedorozumění nadále přispívají ke stigmatizaci a izolaci, kterou bude mnoho lidí pociťovat,“ vysvětluje Jeremy Hughes, bývalý výkonný ředitel Alzheimerovy společnosti.

Zdroj informací: https://www.medicalnewstoday.com/articles/medical-myths-all-about-dementia
Zdroj fotky: Pixabay.com

Jan Kovalčík

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X