Lékařské mýty: Nejčastější mýty o obezitě

Ačkoli je obezita běžná, je s ní spojeno mnoho mylných představ. Tyto mýty často podporují společenské stigma. V tomto vydání lékařských mýtů se zabýváme pěti nejčastějšími nedorozuměními týkajícími se obezity.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) trpí ve Spojených státech obezitou 42,4 % dospělých. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že celosvětově trpí obezitou přibližně 650 milionů dospělých.

Lidé si stále více uvědomují zdravotní problémy spojené s obezitou. Navzdory veřejným zdravotním kampaním však mýty stále přetrvávají. Mnohé z nejčastějších mýtů jsou příčinou stigmatizace, které mohou mít dopad na duševní zdraví lidí s obezitou.

Řešení mýtů, které obklopují obezitu, je důležité. S ohledem na to se v tomto článku budeme zabývat pěti nejrozšířenějšími nedorozuměními kolem tohoto onemocnění.

Chcete-li snížit obezitu, stačí méně jíst a více se hýbat

V mnoha případech je přímou příčinou obezity dlouhodobá konzumace většího množství kalorií, než tělo potřebuje. Převážná většina opatření ke snížení obezity se totiž zaměřuje na snížení kalorického příjmu, zvýšení fyzické aktivity nebo na obojí.

Ačkoli strava a pohyb jsou důležitými faktory, na vzniku obezity se může významně podílet i několik nesouvisejících faktorů.

Mezi tyto faktory, na které lidé často zapomínají, patří nedostatečný spánek, psychický stres, chronická bolest, endokrinní (hormonální) disruptory a užívání některých léků.

V těchto případech může být například přejídání spíše příznakem než příčinou.

Také některé z těchto faktorů působí společně a zvyšují pravděpodobnost vzniku obezity. 

Příkladem může být stres, který zvyšuje pravděpodobnost vzniku obezity. Vzhledem k rozšířenému stigmatu týkajícímu se hmotnosti může být obezita pro některé lidi stresující, čímž se zvyšuje hladina stresu a vyvolává negativní zpětnou vazbu.

K tomu se přidává stres, který může ovlivnit kvalitu spánku, a to zase může způsobit nedostatek spánku, což je další faktor vzniku obezity. Zdá se, že nedostatek spánku také zvyšuje hladinu stresu. Jak vysvětluje jeden článek, „hladiny stresových hormonů pozitivně korelují se sníženou délkou spánku“.

zdroj fotky: pexels.com

Spánková apnoe, při níž člověk během spánku na krátkou dobu přestane dýchat, je častější u lidí s nadváhou nebo obezitou. Opět se může vytvořit cyklus: S přibývající hmotností se může spánková apnoe zhoršovat, což může vést k nedostatku spánku, který může vést k dalšímu přibývání na váze.

Stres, spánek a bolest jsou jen tři vzájemně propojené faktory, které mohou být příčinou obezity. Případ každého člověka bude jiný, ale pouhý pokyn „více se hýbat a méně jíst“ nemusí být adekvátní intervencí.

Jak se bude v tomto článku dále opakovat, příjem kalorií a pohyb jsou zásadními faktory při snižování obezity, ale nevypovídají o všem.

Obezita způsobuje cukrovku

Obezita není přímou příčinou cukrovky. Je rizikovým faktorem pro vznik cukrovky 2. typu, ale ne u každého člověka s obezitou se cukrovka 2. typu vyvine a ne každý člověk s cukrovkou 2. typu trpí obezitou.

Obezita je také rizikovým faktorem pro těhotenskou cukrovku, která vzniká během těhotenství, ale není rizikovým faktorem pro vznik cukrovky 1. Typu.

Lidé s obezitou jsou líní

Neaktivní životní styl je jedním z faktorů obezity a větší aktivita může pomoci při hubnutí, ale obezita není jen neaktivita.

V jedné studii z roku 2011 byla pomocí akcelerometrů měřena úroveň aktivity 2 832 dospělých osob ve věku 20-79 let po dobu 4 dnů. Počet kroků se snižoval s rostoucí hmotností, ale rozdíly nebyly tak výrazné, jak by se dalo předpokládat, zejména u žen.

V následujícím seznamu jsou uvedeny hmotnosti žen a počet kroků, které během této studie denně ušly:

  • ty se „zdravou“ hmotností: 8 819 kroků
  • ženy s nadváhou: 8 506 kroků
  • ženy s obezitou: 7 546 kroků

Když vezmeme v úvahu, že člověk s nadváhou nebo obezitou vydá při každém kroku více energie, může být rozdíl mezi celkovým energetickým výdejem těchto skupin ještě nejpatrnější.

To neznamená, že fyzická aktivita není pro dobré zdraví nezbytná, ale příběh je složitější.

Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je skutečnost, že ne všichni lidé jsou schopni vykonávat fyzickou aktivitu. Například některá tělesná postižení mohou pohyb ztěžovat nebo znemožňovat.

Také některé problémy s duševním zdravím mohou vážně ovlivnit motivaci – a zdá se, že existuje vztah mezi depresí a obezitou, což dále prohlubuje složitost.

Kromě fyzických a duševních zdravotních problémů mohou mít někteří lidé s obezitou také negativní obraz těla, což může způsobit, že opuštění domova bude pro ně ještě skličující.

Zdroj informací: https://www.medicalnewstoday.com/articles/medical-myths-5-common-myths-about-obesity
Zdroj fotek: pexels.com

Jan Kovalčík

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X