Nekonečná kukuřičná pole podél cest jsou lákavou možností, jak se kukuřice zmocnit, ale raději doporučujeme kukuřici z farmářských trhů. Velké nedozrálé klasy dobrého druhu kukuřice jsou levnou a výživnou zeleninou. Vybíráme klasy mladé, aby byly křehké, neškrobnaté. Při nákupu odhrneme list a vlákna, zrna musí být sněhobílá, šťavnatá.