Kostřava lesní roste ve vlhkých lesích hornatějších poloh. Bývá proto označována jako význačný vegetační prvek bukových lesů. Druh evropský, kvetoucí v červnu a červenci. Statná, až přes 1 m vysoká tráva, tvoří v mezofilních horských bučinách a v smíšených lesích pásma bučin mohutné trsy, místy i menší porosty.

Zdroj: A. Mezera (Rostliny našich lesů)