Kakost smrdutý roste ve vlhkých stinných lesích, křovinách a pobřežních houštinách, hlavně na půdách bohatých organickými látkami. Je proto hojný v útvarech suťových, dostatečně vlhkých. Často v nitrofilních společenstvech jak v sutích, tak i pobřežních houštinách, v plotech a zastíněných rumištích. Rozšířen v středoevropských lesích od nížinných luhů až do horských bučin. Druh eurasijský, patřící do čeledi kakostovitých. Rostlina nepříjemně páchne. Kvete od května do září. Druh nitrofilní.