Pastinák pěstuje se u nás velmi zřídka, divoce roste u nás na horských lukách a mezích. Jakostí stojí mezi petrželí a mrkví a ani pěstováním se od nich valně neliší. Žádá trochu hlinitější půdy, která ale musí být dosti hluboko nakypřena. Semeno seje se na jaře do řad na vzdálenost 30 cm, rostliny protahají se později na odstavce 20 cm. Pastinák snese více hnoje než mrkev. Na zimu ukládají se kořeny týmž způsobem jako petržel, toliko že se nechají několik dnů před založením do písku oschnouti a celé se zasypou. Před mrazy dlužno je dobře ochrániti. Stejně jako k získání semene při petrželi, počínáme si i při pastináku.

Z původního znění Katechismu zelinářství z přelomu 19./20. století, z dob Františka Ferdinanda d’Este