Excitační neurotransmiter je chemická látka, která předává zprávy z jednoho neuronu na druhý.