Ergoterapie je léčebná terapeutická metoda založená na vykonávání práce přiměřené zdravotním obtížím. Díky této metodě dochází ke zlepšení fyzického i psychického stavu nemocného. Díky tomuto způsobu dochází k sociálnímu začleňování. Léčbu organizuje a dohlíží na ni zdravotnické zařízení, které může pro tyto účely také zřizovat vlastní dílny.