Enterolakton je jedním z produktů štěpení lignanů ve střevě. Má se za to, že narušuje rakovinotvorné působení estrogenu.