Crush syndrome je těžký stav, který vzniká při rozsáhlém rozdrcení kosterního svalstva, například jako následek zavalení. Hrozí při něm šok, selhání ledvin či další závažné poškození dalších orgánů