Chromozom je vláknitá struktura buněčného jádra, ve které je v podobě DNA uložena dědičná informace a to ve formě genů.