BMI je zkratka pro míru tělesného tuku, která se určuje z výšky a hmotnosti daného jedince.