Antidepresiva jsou psychiatrické léky používané při léčbě poruch nálad (například deprese).