Antibiotikum zastavuje nebo brzdí růst mikroorganismů.