Alkoholismus je termín označující závislost na alkoholu. Je to chronické a progresivní onemocnění charakterizované nadměrným a častým nutkáním pití alkoholu, porucha kontroly nad požíváním alkoholických nápojů.