article placeholder

Balbuties (koktavost)

Balbuties (koktavost) je funkční porucha řeči, na níž má podíl dědičnost či psychické vlivy. Může se zhoršovat při stresových situacích. Pro léčbu se využívá odborná péče z oblasti logopedie a velmi důležitou r...
article placeholder

Autotransfúze

Autotransfúze je postup, při kterém je pacientovi, například během plánované operace, vpravována do těla jeho vlastní krev. Tento postup se může aplikovat díky tomu, že pacient v minulosti docházel na odběr vla...