Odpadní voda z domácnosti: jak ovlivňuje životní prostředí

Odpadní voda je všude kolem nás. Od vody z vaší ranní sprchy až po tu, která odtéká ze silnic po jejich čištění. Je to vedlejší produkt našeho moderního životního stylu, o kterém mnohdy vůbec nepřemýšlíme. Jste si ale vědomi účinků odpadních vod na životní prostředí?

Znečištění pitné vody v přírodě

Jak sladká, tak slaná voda je každým dnem znečišťována neošetřenými odpadními vodami. Podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) je do celosvětových vodních zásobáren vypuštěno až 4,5 bilionu litrů odpadní vody každý rok, a to z domácích i průmyslových zdrojů.
To vytváří nejen nebezpečné prostředí pro život v moři, ale také pro člověka. Proto je obzvláště důležité vytvářet řádnou infrastrukturu v rámci čištění odpadních vod, a to hlavně kvůli styku se sladkou vodou. Pokud by totiž nebyla voda řádně čištěna, odpadní vody by mohly končit zpět v domácnostech.

Znečištění vod v přírodě je velký problém
pixabay.com

Dopad na přírodní ekosystémy

Každý ekosystém je závislý na vodě. Pokud je voda kontaminována odpadními vodami, pak jsou tyto ekosystémy ohroženy toxickými chemikáliemi a jiným druhem odpadu vytvořeného člověkem. Povrchová i podzemní voda je vždy propojena, což znamená, že bezohledná likvidace odpadu může kontaminovat mnohem širší škálu přírodních ekosystémů, než jsme si mohli myslet.
Mezi látky obsažené v odpadních vodách nejčastěji patří barvy, rozpouštědla, hormony, oleje, herbicidy, pesticidy a další. Kombinace takových produktů představuje riziko pro životní prostředí. Lidstvo tak doslova znečišťuje vodu, kterou by mohlo potenciálně použít.

Voda z domácnosti obsahuje množství chemikálií
pixabay.com

Nemoci v odpadní vodě

Věděli jste, že odpadní vody jsou častým nositelem mnoha nemocí? Je to jeden z vůbec nejčastějších a nejrizikovějších nositelů. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) každý rok zemře na planetě až 3,4 milionu lidí právě na nemoci způsobené znečištěnou vodou.

Kombinace lidského odpadu, barev a rozpouštědel navíc dává vzniknout splaškovým plynům, jejichž vdechování je pro člověka opravdu nebezpečné.

Znečištění přírody vlivem odpadních vod
pixabay.com

Ničení úrodné půdy

Odpadní voda je často čištěna a znovu upravována pro použití při zavlažování. Jenže procesy úpravy takové vody nejsou vždy plně účinné a do půdy se tak dostává mnoho škodlivých látek. Tyto látky způsobují, že půda produkuje čím dál tím méně plodin, až je nakonec přestane produkovat úplně. Je třeba zvážit také skutečnost, že takto vypěstované plodiny jsou v konečném výsledku konzumovány člověkem.
Správné zacházení s odpadní vodou je proces, který pomáhá chránit naši planetu a všechna zvířata i rostliny, které na ní žijí. Čistší budoucnost je možná, ale bude muset začít novým přístupem ke starému problému.

Zuzka Pitříková

Zhruba 7000 hodin praxe, únava a vyčerpání. Z toho všeho mi zbyl jen obdiv ke všem zdravotníkům. Ale jelikož má každá mince stany dvě, tato životní událost mi přinesla i něco dobrého. Zkušenosti, několik tisíc hodin učení a poznatků k nezaplacení. Ráda to vše teď spojím s tím, co miluji… Kreativitou, psaním, přemýšlením a hledáním odpovědí na otázky.

Líbil se vám tento článek? Dejte mu 5 hvězdiček. :)

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X