Nebýt fotosyntézy, jen těžko bychom se mohli nadechnout čerstvého vzduchu. Fotosyntéza je proces, při kterém zelené rostliny a některé typy bakterií přeměňují jednoduché molekuly na složité sloučeniny. Jedná se o přímý nebo nepřímý zdroj energie pro téměř všechny formy života.