Pomoc při hromadném úrazu

Úraz jediného člověka vyžaduje někdy pomoc několika zachránců, a to k opatření prostředků první pomoci, k ošetření samotného poranění, k zajištění prostředků dopravy k lékaři. Tím náročnější k poskytnutí první ...
autonehoda

První pomoc při dopravní nehodě

Nejvíc nedostatků v organizaci první pomoci je u dopravních nehod. Náhlý, nečekaný úraz, často těžký, nebo postihující současně několik osob, překvapí a nezřídka vyústí do bezhlavého poskytování první pomoci be...
Recesivní faktor

Recesivní faktor

Recesivní faktor je protějškem dominantního. Používá se v genetice pro popis formy genu, který není účinný, vyskytují-li se v genu dvě různé formy pro jednu vlastnost....
Nukleová kyselina

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je složitá chemická sloučenina, která se nachází v živých buňkách. Existují dva druhy: DNA a RNA....
Dominantní faktor

Dominantní faktor

Dominantní faktor je velmi důležitý, jelikož kontroluje jistou vlastnost v organismu a může mít dvě podoby. Například gen určující výšku rostliny může být buď malý, nebo velký. Dotyčná rostlina může mít obě pod...
DNA

DNA

DNA (Deoxyribonukleová kyselina kyselina) je nejdůležitějším pojmem v genetice. Jde o genetický materiál téměř všech živých organismů. DNA se skládá ze dvou dlouhých řetězců nukleotidů propojených spolu a splet...
orgán

Orgán

Naše tělo je plné orgánů, samotný orgán je část organismu, která vykonává určitou funkci. Například mezi orgány živočichů patří oči (vidění), plíce (dýchání), srdce (rozvádění krve do všech částí těla), atd....
ribozom

Ribozom

Ribozom je malé tělísko ve tvaru koule skládající se z proteinu a formy RNA, nacházející se v živé buňce, kde se také proteiny pomocí RNA tvoří....