sportovní akce

Zranění na sportovních akcích

Při sportu nejsou zranění ničím výjimečným. Organizace záchrany při sportovních úrazech má mnohé nedostatky. Každé tělovýchovné zařízení a hřiště má k dispozici skříňky a brašny první pomocí, které však jsou vě...
zlomenina

První pomoc při zlomeninách

Zlomenina je porušení celistvosti kosti. Kost je sice jednou z nejtvrdších tkání těla, její pevnost je však omezená. Zlomeniny vznikají nejčastěji přímým úderem, nárazem, pádem těla nebo dopadem předmětu na těl...
dušení

První pomoc při dušení

Dušení je způsobeno překážkou v přívodu vzduchu do plic. Může je vyvolat cizí těleso v dýchacích cestách, křečovité stažení hlasivek s uzavřením hlasivkové štěrbiny v hrtanu nebo poranění horních dýchacích cest...
bezvědomí

První pomoc při bezvědomí

Je-li člověk v bezvědomí, leží nehybně, nevnímá, neodpovídá. jde o poruchu nervové činnosti, kdy u člověka nastává přerušení nebo podstatné sní žení reakce těla na dráždění zvenčí i na vnímání pocitů vlastního ...

Pomoc při hromadném úrazu

Úraz jediného člověka vyžaduje někdy pomoc několika zachránců, a to k opatření prostředků první pomoci, k ošetření samotného poranění, k zajištění prostředků dopravy k lékaři. Tím náročnější k poskytnutí první ...
autonehoda

První pomoc při dopravní nehodě

Nejvíc nedostatků v organizaci první pomoci je u dopravních nehod. Náhlý, nečekaný úraz, často těžký, nebo postihující současně několik osob, překvapí a nezřídka vyústí do bezhlavého poskytování první pomoci be...
Recesivní faktor

Recesivní faktor

Recesivní faktor je protějškem dominantního. Používá se v genetice pro popis formy genu, který není účinný, vyskytují-li se v genu dvě různé formy pro jednu vlastnost....
Nukleová kyselina

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je složitá chemická sloučenina, která se nachází v živých buňkách. Existují dva druhy: DNA a RNA....
Dominantní faktor

Dominantní faktor

Dominantní faktor je velmi důležitý, jelikož kontroluje jistou vlastnost v organismu a může mít dvě podoby. Například gen určující výšku rostliny může být buď malý, nebo velký. Dotyčná rostlina může mít obě pod...