Dominantní faktor

Dominantní faktor

Dominantní faktor je velmi důležitý, jelikož kontroluje jistou vlastnost v organismu a může mít dvě podoby. Například gen určující výšku rostliny může být buď malý, nebo velký. Dotyčná rostlina může mít obě pod...
DNA

DNA

DNA (Deoxyribonukleová kyselina kyselina) je nejdůležitějším pojmem v genetice. Jde o genetický materiál téměř všech živých organismů. DNA se skládá ze dvou dlouhých řetězců nukleotidů propojených spolu a splet...
orgán

Orgán

Naše tělo je plné orgánů, samotný orgán je část organismu, která vykonává určitou funkci. Například mezi orgány živočichů patří oči (vidění), plíce (dýchání), srdce (rozvádění krve do všech částí těla), atd....
ribozom

Ribozom

Ribozom je malé tělísko ve tvaru koule skládající se z proteinu a formy RNA, nacházející se v živé buňce, kde se také proteiny pomocí RNA tvoří....