obvazy

Použití a rozdělení obvazů

Obvaz je základní prostředek první pomoci. Obvazem znehybňujeme část těla v žádoucím postavení nebo jím upevňujeme jiný prostředek první pomoci - mul, masťový obvaz, tlakový předmět, dlahu apod. (Pokračování...

Kostra a její poranění

Kostrou nazýváme soubor všech kostí v těle. Slouží tělu jako opora, pevný základ a kryt pro důležité orgány. Tělo bez kosti bylo by jen beztvárnou měkkou hmotou. Pevnost a tvrdost kostí zabezpečují minerální lá...
Zranění oka

Smyslová soustava a její poranění

V podstatě jsou to zvlášť přizpůsobená ústrojí nervové soustavy, kterými tělo zachycuje vjemy různého druhu z okolí. Jde většinou o složitá ústrojí - smysly, z nichž každý přijímá jen určité druhy podráždění. Č...

První pomoc při dušení

Dušení je způsobeno překážkou v přívodu vzduchu do plic. Může je vyvolat cizí těleso v dýchacích cestách, křečovité stažení hlasivek s uzavřením hlasivkové štěrbiny v hrtanu nebo poranění horních dýchacích cest...
Popáleniny

První pomoc při popáleninách

Popáleniny vznikají účinkem vysoké teploty plamene, horkých a hořících tekutin a žhavých předmětů. Může je způsobit i sluneční záření, horské slunce nebo ionizační záření. Ač jsou spáleniny v podstatě poraněním...
pohlavní ústrojí

Poranění pohlavního ústrojí

Úlohou pohlavního ústrojí je rozmnožování. Působením pohlavních hormonů nastává dospívání u děvčat ve 12. až 14. roce, u hochů v 15. až 16. roce. Objevují se tzv. druhotné pohlavní znaky - změna hlasu, ochlupen...

Zranění ve školách

V tělocvičnách, na školních chodbách a ve třídách, jakož i v mateřských školách dochází k četným úrazům, z nichž téměř v polovině nebývá poskytnuta správně první pomoc. (Pokračování textu…)...