Pokud trpíte epilepsií a někdy jste již epileptický záchvat měli, víte, že ne vždy je nutné volat lékaře. Epileptický záchvat odezní přirozeně do 5 minut. Avšak vaše okolí to snáší mnohem spontánněji než vy, jelikož neví, jak se v takové situaci chovat. My vám dnes povíme, co je nejdůležitější dělat, pokud jste svědkem epileptického záchvatu.

Malý a velký epileptický záchvat

2Při malém epileptickém záchvatu člověk ztrácí kontakt s okolím, neodpovídá na otázky, vykonává automatické pohyby, vytáčí hlavu, může i přecházet stále stejně po místnosti. Z jeho chování byste měli poznat, že sám postižený neví, co se s ním děje. Lepší je v tomto případě postiženému nezabraňovat v jeho pohybech a nechat ho volně chodit a udržet vnitřní klid. Uklidňování druhé osoby nepomáhá. Vaším úkolem je chránit postiženého proti zbytečným zraněním. Odstraňte z jeho blízkosti předměty, které by ho mohly ohrožovat. Nenechávejte postiženého o samotě a sledujte ho až do konce záchvatu, kdy nabírá vědomí. Hlavní zásadou je dohlížet na postiženého, odstranit nebezpečné předměty a udržovat především sebe v klidu. Jestli je postižený zase při vědomí, poznáte pomocí jednoduchých otázek, třeba se ho zeptejte, kolikátého je dnes, jaké je vaše jméno, apod.

Pokud člověk upadá do bezvědomí, má křeče končetin, těla a dýchacích svalů, což vede až k modrání obličeje, zvýšenou tvorbu slin, kouše si do jazyka, apod., přichází velký epileptický záchvat. Velký záchvat se může postupně rozvinout i z malého záchvatu. Při prvních příznacích položte postiženého na lůžku či podlahu, někam, kde nemůže spadnou a přemístěte všechny předměty, které by ho mohly ohrožovat z jeho dosahu. Uvolněte mu oděv těsný u krku a podložte mu hlavu měkkým polštářem, svetrem či šálou, abyste zabránili poranění hlavy. Nebraňte křečím a nenechávejte postiženého osamotě.

Především sledujte dobu záchvatu, neměla by trvat déle než 5 minut. Jestli již zmíněná doba uběhla, ihned volejte záchrannou službu, volejte ji i v případě, když se postižený poranil nebo to byl jeho první záchvat v životě. Po záchvatu postiženého uložte na bok do stabilizovaného polohy a zkuste mu pokládat jednoduché otázky do té doby, než bude při vědomí.