Kalendář sběru bylin

Pro využití bylin je potřeba řídit se nejvhodnějším obdobím na jejich sběr. Abyste nezameškali jejich sběr, uvedeme si, v jakých měsících je nejvhodnější jednotlivé byliny sbírat. Kalendář sběru bylin mějte stá...

Jak došlo k objevení buněk

Zjištění, že živé soustavy se skládají z malých samostatných jednotek, učinil Robert Hooke asi v roce l665. Zkoumal mikroskopem velice tenký plátek korku a viděl, že korek tvoří vzorec složený z nepatrných prav...