Listerióza je způsobována bakteriemi, které každý rok vezmou tisíce životů po celém světě. Dříve byla Listerióza zcela neznámá a byla také záležitostí chudých rozvojových zemí, ve kterých se dodržují špatné hygienické podmínky. Díky turistickému ruchu a dovozu potravin se listerióza stala hrozbou každé země.

Listerióza je v posledních letech stále více skloňovaným výrazem, pod kterým se skrývá nebezpečné infekční onemocnění. Toto onemocnění je také často známé jako listerie, název je odvozen od bakterií Listeria monocytogenes, které toto onemocnění způsobují. Onemocnění se vyskytuje sice jen výjimečně, ale může propuknout v epidemii, jedná se o nákazu, kterou lze vídat i v nemocnicích. Je nebezpečná především pro těhotné ženy, u kterých přichází do přímého ohrožení jejich plod.

Samotná bakterie listeria je grampozitivní, tyčinkovitého tvaru a je vysoce odolná. Přežívá především v půdě a ve vodě. Právě díky jejímu výskytu se bakterie dostávají do pěstovaných plodin a do těla zvířat, příznaky se u zvířat nemusí mnohdy před porážkou projevit, zjistit přítomnost Listerie není vždy lehké. K nakažení dojde většinou tedy z potravin, které jsou nedostatečně tepelně zpracované, může se jednat o nepasterizované mléko, uzeniny, lahůdky, špatně omytou zeleninu a další.

Léčba listeriózy

Listerióza je sice odolná, ale léčit ji lze poměrně efektivně s použitím silných antibiotik. Používají se především na bázi ampicilinu, penicilinu, dále vyncomycin, ciproflaxocin, lizenolid, azithromycin a kotrimaxozol. Je důležité se ujistit, že dotyčný není na daná antibiotika alergický, alergie se může projevit kopřivkou nebo jinými příznaky.

Léčba trvá obvykle 1-2 měsíce, tělo je po léčbě velmi oslabené a je třeba na to brát ohled a příliš ho nezatěžovat dalšími medikamenty. Pokud bere nakažený i jiná léčiva, tak o tom musí informovat neprodleně svého lékaře, kombinace určitých léčiv může mírnit účinek antibiotik, která by v těle nepůsobila efektivně. U každého probíhá nemoc jinak, každý organismus je jinak silný, takže nelze přesně říci jak dlouho bude léčba trvat. Je nutné dodržovat klidový režim a nestýkat se s nemocnými lidmi, v případě nakažení nějakou další nemocí by bylo tělo příliš oslabené a léčba by se mohla výrazně prodloužit. Důležité je také brát medikamenty po předepsanou dobu, jestliže se antibiotika vysadí ještě dříve než se nemoc zcela zničí, tak může dojít k opětovnému napadení oslabeného organismu a vzniku odolnosti na předepsané antibiotikum.

Listeria monocytogenes

ListeriozaListeria monocytogenes je původcem celého onemocnění. Jedná se o výjimečně agresivní bakterii řádu Listeriaceae, mají tyčinkový tvar a tvoří i koky. Člověku, ale i zvířatům tato bakterie osidluje v trávicí trakt. Také je možné jí spatřit v bahně či v půdě a je schopna zamořit potravu nebo krmivo. Právě z půdy se dostane na samotnou potravinu, která je v infikované půdě pěstována. Jako případný choroboplodný zárodek způsobuje infekční onemocnění v podobě listeriózy a dokáže nakazit lidi i zvířata. Bakterie dokáže v půdě vyčkávat velmi dlouho a tváří se jako neaktivní, aktivita samotné vzroste při kontaktu s živou tkání.

Bakterie se dokáží rozmnožovat i při neobvykle nízkých teplotách, pokud je teplota nad bodem mrazu, tak se začnou rozmnožovat. Jestli je teplota vyšší, tak výrazně roste aktivita. V lidském těle, kde je obvykle kolem 36°C je pro ně nejlepší prostředí pro rozmnožování. Když se bakterie dostanou do těla člověka, tak jim narostou bičíky, pomocí kterých se pohybují. Každý den zanedbané léčby znamená obrovskou ránu pro organismus, množení bakterií je velmi rychlé a do těla se rozptylují ve velkých masách.

U každého živočicha napadá orgány, ve kterých se dobře přežívá, ale svaly jsou napadeny také. Po inkubaci je obvykle infikované úplně celé tělo. Všude, kde se bakterie usídlí ve větším množství, tak se vytvoří záněty. Po propuknutí u lidí se slabou imunitou dochází k velké tvorbě bílých krvinek, které s bakterií marně bojují, po plné inkubaci si tělo s velkým množstvím bakterií nedokáže samo poradit. Zvláštností těchto bakterií je, že jsou velmi nenáročné, pro jejich život jim stačí i minimální přísun aerobních látek. Jsou velmi odolné, kromě již zmiňovaných nízkých teplot jim nevadí ani solné roztoky. Efektivně je však lze zničit velkou teplotou nad 300°C, proto je vhodné veškeré potraviny upravovat za vysokých teplot.

Jak probíhá rozšiřování bakterií v těle

Při požití infikované potravy se bakterie Listeria monocytogenes dostane nejdříve do žaludku. V žaludku jsou infikované potraviny rozmělněny a putují do tenkého střevy, kde dochází ke vstřebávání důležitých živin. Samotná bakterie se usadí v tenkém a ve tlustém střevě, zde jsou ideální podmínky pro její množení. Množení bakterií závisí zcela čistě na organismu jedince, který byl bakterií napaden, pokud je dotyčný velmi odolný, tak může onemocnění proběhnout hladce a skončit během několika dnů, protože nedojde k plné inkubaci.

Pokud je inkubace ovšem úplná a lidský organismus příliš slabý, tak se bakterie šíří velmi rychle. Bakterie mohou být zpomaleny pouze bílými krvinkami, pokud jsou ovšem v malém množství, tak jsou okamžitě bakterií zničeny. Při rychlém rozmnožení bakterie je nutné začít s rychlým nasazením účinné léčby. Samotná léčba je pro organismus velkou zátěží, protože se využívá velmi silných léků. Dospělý jedinci boj s nákazou ve většině případů vyhrají, ale novorozenci a velmi staří lidé mají mnohem menší šance.

Prevence listeriózy

Nakažením listerií se lze vyhnout správnou prevencí. Ke správné prevenci patří především pečlivý výběr potravin. Kupovaná zelenina by měla být pečlivě omyta a také by měla být kupována od prodejců, kteří dodržují správné metody dodržení čistoty a hygieny. U masných výrobků je potřeba sledovat značku kvality a vybírat například známá jatka nebo dodavatele, který splňuje všechny normy. Masné výrobky je vždy nutné také pečlivě tepelně upravit. Syrové maso z bifteků a podobných jídel je častým zdrojem nákazy. Jestliže se bude dotyčný držet správného výběru potravin, tak se možnost nákazy eliminuje na minimální hranici.

Důležité je také dávat pozor na stánky s rychlým občerstvením, často u nich neplatí správná úprava jídla a ani hygienické podmínky pro přípravu jídel nejsou optimální. Výběr restaurace nebo jiného podniku, který splňuje hygienu je vždy lepší variantou.

Zvýšená pozornost u těhotných žen

Prevence je vždy individuální záležitost, nikdo nemůže zaručit nezávadnost potravin, dokonce ani osvědčení obchodníci nebo obchodní řetězce mohou prodávat výrobky a zboží nakažené touto bakterií. Jestliže je žena těhotná, tak by měla být prevence na prvním místě. Jídlo by nemělo obsahovat příliš konzervantů, ale zase by mělo být pasterizováno. Při použití nepasterizovaných výrobků se opět zvyšuje riziko nákazy.

Příznaky listeriózy

Problémem listerie je fakt, že mnohdy nejde rozpoznat bez krevního obrazu, který určí lékař. Obvykle je vhodné při jakémkoliv pocitu celkové nevolnosti a neobvykle špatného pocitu vyhledat pohotovost. Mezi nejčastější příznaky nemoci patří právě celková nevolnost, bolest svalů, horečky, bolest žaludku, nevolnost, zvracení a průjmy. U lidí se silnějším iminitním systémem může mít nemoc stejný průběh jako obyčejná chřipka. Slabší imunitní systémy jsou napadány velmi silně a často také dochází k úmrtí. Pokud nedojde k okamžitému léčení, tak se bakterie vyskytne ve vysoké koncentraci a nakonec svého hostitele zabije. Jestliže je napadeno tělo novorozence, tak je úmrtnost kolem 40%. Celková inkubační doba nemoci je zhruba 21 dní, ale může být od jednoho týdne až po dva měsíce.

Poinkubační projevy nemoci:

Listeriózu je třeba vnímat jako velké množství parazitů, kteří hospodaří na zdravých buňkách lidského těla. Samotné onemocnění listerióza se projeví někdy až po inkubaci, je třeba svůj zdravotní stav neustále sledovat a v případě podezření navštívit lékaře. Nemoc nemusí být nikdy na první pohled patrná, velké množství jiných nemocí má podobný průběh, ale tato je velmi nebezpečná.

Statistiky

Počet případů listeriózy neustále narůstá, jedná se o poměrně novou nákazu, která byla do České republiky zanesena relativně nedávno. Rozšiřuje se i díky její neznalosti, nakažení se často snaží nemoc léčit jinými medikamenty. Hlavní ohroženou skupinou jsou dospělí lidé, staří lidé a novorozenci. Bohužel je vysoké i riziko úmrtnosti, zatímco u dospělých lidí se povede infekci většinou zničit, tak u starých lidí a novorozenců je to horší právě díky slabšímu organismu.

Ohrožené skupiny

Nejčastější obětí nemoci jsou těhotné ženy, novorozenci a lidé se slabým nebo oslabeným imunitním systémem. Pokud se nakazí těhotná žena, tak mnohdy dochází až k potratu. Novorozenci bývají nakaženi při samotném porodu když se dostanou do kontaktu s vaginálními sekrety. Když mají lidé silný imunitní systém, tak k onemocnění mnohdy ani nedojde, bakterie se mohou držet ve střevech i mnoho dní. V některých oblastech má až 10% lidí tuto bakterii aniž by někdy onemocnělo.